skip to content

Bestuur

Voorzitter:
Mevr. Gertrud Bonge

2e Voorzitter:/ 1e Penningmeester
Mevr. Ees van Gerestein

Secretaris/Notulist
Mevr. Marrie van Renselaar
e-mail: vrouwenkooreuterpe@kpnmail.nl

2e  Secretaris
Mevr. Nettie Woordes

2e Penningmeester
Mevr. Stien van Dasselaar 

Copyright © 2010 Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe Voorthuizen | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker

[[ShortLinks]]