skip to content

Bestuur

Voorzitter:
Mevr. Gertrud Bonge

Secretaris/Notulist
Mevr. Marrie van Renselaar
e-mail: vrouwenkooreuterpe@kpnmail.nl

2e Voorzitter:
Mevr Marianne van Surksum

Penningmeester:
Mevr. Tineke Bakker

 

Copyright © 2010 Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe Voorthuizen | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker

[[ShortLinks]]